X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

یکشنبه 13 مرداد 1392 ساعت 04:42

وزیر

گفتند وزیر تو فلان باید بود

یا مش رجب و یا رمضان باید بود

گر دکتر و پرفسور صدارت گیرند

سر سبز بهار ما خزان باید بود


گفتند وزیر تو چنان باید بود

در معرکه چون شیر ژیان باید بود

در روز معرفی به مجلس ، اما

کم رو و خموش و بی زبان باید بود


گفتند وزیر تو اصولی باید

هم بچه زرنگ و هم فضولی باید

گر مرد بود همچو برد پیت باشد

گر زن بود او آنجلا جولی باید


گفتند وزیر تو عله باید بود

قربان گو و چاپلوس و دله باید بود

گر گوش سپاری به نصیحت جانا

نام تو حسن خان گله باید بود


ای دوست وزیران تو انسان باید

اهل کرم و بخشش و احسان باید

اوصاف رسولان الهی در او

هر قفل به کلید حلم آسان باید


ای دوست وزیر تو ز مردم باید

میخانه تشنه را چونان خم باید

دانش بتراود ز لبانش هر دم

ز آکسفورد بود یا ز ری و قم باید.

ح.د

گله : مانند گل