افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

یکشنبه 3 شهریور 1392 ساعت 16:20

فصل غم


فصلی است که غم به دل سرازیر شده است

بال و پر من ز غصه زنجیر شده است

تا یار من آید به برم ...... می دانم

گویند به او که اندکی دیر شده است .

ح.د