افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

سه‌شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 09:37

لوطیان

لوطیان شهر

سنگم می زنند

آبروی خویشتن را

می برند.

ح.د