افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

سه‌شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 09:51

روضه خوان

روضه خوان 

تا به تیر و مشک

رسید .

چاه خشک دلم

به اشک رسید .

ح.د