افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

سه‌شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 11:13

ابلیس

ابلیس اگر سجده به آدم می کرد

در عالم ذر سجده به خاتم می کرد

اکنون من و تو شاه جهانی بودیم

گر مذهب عاشقی به عالم می کرد .

ح.د