افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

جمعه 11 اسفند 1396 ساعت 23:04

دعای مادر

سخت محتاج دعای مادرم

بی تو ای مادر چه آمد بر سرم

بی تو ای مادر چنانم روزگار

گوئیا خالی شد از پروردگار

بی تو ای مادر همیشه در غمم

همدم گریه ، انیس ماتمم

بی تو دیگر مهربانی ها برفت

جام دل از سنگ هجرانت شکست

مادرم ای کاش یک بار دگر

بوسه بر پیشانیت میزد پسر

کاش میشد بوسه بارانت کنم

جان ناقابل به قربانت کنم

روز و شب در آرزوی مردنم

روح من خسته ز اینجا ماندنم

دوست دارم تا به برزخ بینمت

تا ابد باشم انیس و همدمت

جنت من با تو بودن هست و بس

ای خوشا آزادی از بند و قفس

چون که مردم در کنار مادرم

دفن سازید ای عزیزان پیکرم

ز آبروی او به من رحم آورند

سوی کوثر ز احترام او برند

با حسین ابن علی محشور باد

شاخه گل هر که بر قبرم نهاد .

ح.د