X
تبلیغات
رایتل

افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

چهارشنبه 4 شهریور 1388 ساعت 01:50

پیامک

در این فکرم من و دانم که هرگز 

مرا یارای رفتن زین قفس نیست 

اگر هم مرد زندانبان بخواهد 

دگر از بهر پروازم نفس نیست